پشتیبانی آنلاین

فروشگاه فایل فروشگاهی است که شما می توانید محصولات مجازی مورد نیاز خود را تهیه کنید.

خريد فايلهای كمياب و دانشگاهی       ارائه مقالات و تحقيقات ارزشمند

امكان پرداخت آنلاين و دانلود فايل      پشتيبانی از محصولات ارائه شده

خریدها به صورت آنلاین و کارت به کارت میباشد.

شماره کارت صادرات 6037691576978084

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید : 09353547592   forushgahfile@yahoo.com

مهم***** برای پیدا کردن تحقیق ها یا غیره
از منوی جستجو استفاده کنید **** مهم
اصول مذاکرات و مکاتبات خارجی درس مکاتبات خارجی پودمان امور بازرگانی

اصول مذاکرات و مکاتبات خارجی درس مکاتبات خارجی پودمان امور بازرگانی
اصول مذاکرات و مکاتبات خارجی درس مکاتبات خارجی پودمان امور بازرگانی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای سفارش...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 30

معرفی سازمان جهانی گمرک درس مقررات صادرات و واردات کالا

معرفی سازمان جهانی گمرک درس مقررات صادرات و واردات کالا
معرفی سازمان جهانی گمرک و نقش گمرک در تجارت خارجی درس مقررات صادرات و واردات کالا و مراحل ترخیص کالا پودمان امور بازرگانی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 40

صنعت نفت مواد خوراکی درس بازرگانی داخلی پودمان امور بازرگانی

صنعت نفت مواد خوراکی درس بازرگانی داخلی پودمان امور بازرگانی
صنعت نفت مواد خوراکی درس بازرگانی داخلی پودمان امور بازرگانی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای سفارش تحقیق های...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 24

تحقیق گواهی بازرسی درس اسناد حمل در بازرگانی خارجی ، گردش کار و مراحل خرید خارجی

تحقیق گواهی بازرسی درس اسناد حمل در بازرگانی خارجی ، گردش کار و مراحل خرید خارجی
گواهی بازرسی درس اسناد حمل در بازرگانی خارجی ، گردش کار و مراحل خرید خارجی پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ها شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 25

تحقیق اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانیم تحقیق درس اوقات فراغت

تحقیق اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانیم تحقیق درس اوقات فراغت
اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانیم درس اوقات فراغت پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ها شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 20

تحقیق درس فعالیتهای فوق برنامه پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ها

تحقیق درس فعالیتهای فوق برنامه پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ها
تاثیر کلاسهای فوق برنامه در رشد کودکان درس فعالیتهای فوق برنامه پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ها   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 13

تاثیر تلویزیون بر کودکان درس تلویزیون و فرزندان پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسا

تاثیر تلویزیون بر کودکان درس تلویزیون و فرزندان پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسا
تاثیر تلویزیون بر کودکان درس تلویزیون و فرزندان پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ها شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 16

تحقیق درس تحلیلهای رفتاری بازیهای رایانه ای پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ه

تحقیق درس تحلیلهای رفتاری بازیهای رایانه ای پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ه
تاثیر بازی های رایانه ای درس تحلیلهای رفتاری بازیهای رایانه ای پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ها شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com   ...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 14

اوقات فراغت و تاثیر آن در بلوغ درس اوقات فراغت پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه

اوقات فراغت و تاثیر آن در بلوغ درس اوقات فراغت پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه
اوقات فراغت و تاثیر آن در بلوغ درس اوقات فراغت پودمان خانواده و اوقات فراغت و رسانه ها شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 10

انواع گردشگری روستایی درس گردشگری روستایی پودمان جامعه شناسی روستایی

انواع گردشگری روستایی درس گردشگری روستایی پودمان جامعه شناسی روستایی
انواع گردشگری روستایی درس گردشگری روستایی پودمان جامعه شناسی روستایی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای سفارش...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 20