فروشگاه فایل
پشتیبانی آنلاین

فروشگاه فایل فروشگاهی است که شما می توانید محصولات مجازی مورد نیاز خود را تهیه کنید.

خريد فايلهای كمياب و دانشگاهی       ارائه مقالات و تحقيقات ارزشمند

امكان پرداخت آنلاين و دانلود فايل      پشتيبانی از محصولات ارائه شده

خریدها به صورت آنلاین و کارت به کارت میباشد.

شماره کارت صادرات 6037691576978084

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید : 09353547592   forushgahfile@yahoo.com

مهم***** برای پیدا کردن تحقیق ها یا غیره
از منوی جستجو استفاده کنید **** مهم
مقایسه قوانین و مقررات قانونی حقوق شهروندی در ایران با یکی از کشورها کشور عربستان

مقایسه قوانین و مقررات قانونی حقوق شهروندی در ایران با یکی از کشورها کشور عربستان
مقایسه قوانین و مقررات قانونی حقوق شهروندی در ایران با یکی از کشورها کشور عربستان درس حقوق شهروندی پودمان حقوق خانواده   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 30

تحقیق درس تهیه و ساخت وسایل کمک آموزشی برای کودکان پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستا

تحقیق درس تهیه و ساخت وسایل کمک آموزشی برای کودکان پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستا
تهیه و ساخت وسایل کمک آموزشی برای کودکان درس تهیه و ساخت وسایل کمک آموزشی برای کودکان پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 18

تحقیق درس آموزش عملی خواندن و نوشتن پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی

تحقیق درس آموزش عملی خواندن و نوشتن پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی
آموزش عملی خواندن و نوشتن کودکان درس آموزش عملی خواندن و نوشتن پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com   ...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 16

تحقیق درس خلاقیت و شیوه های پرورش آن در کودکان پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی

تحقیق درس خلاقیت و شیوه های پرورش آن در کودکان پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی
سن مناسب پرورش خلاقيت در کودکان درس خلاقیت و شیوه های پرورش آن در کودکان پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 18

تحقیق درس آموزش عملی مفاهیم ریاضی و علوم پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی

تحقیق درس آموزش عملی مفاهیم ریاضی و علوم پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی
آموزش عملی مفاهیم ریاضی و علوم درس آموزش عملی مفاهیم ریاضی و علوم پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 20

تحقیق درس آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان پیش دبستانی پودمان مهارتهای آموزش پیش

تحقیق درس آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان پیش دبستانی پودمان مهارتهای آموزش پیش
آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان پیش دبستانی درس آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان پیش دبستانی پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 15

تحقیق درس آموزش از طریق بازی پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی

تحقیق درس آموزش از طریق بازی پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی
آموزش از طریق بازی درس آموزش از طریق بازی پودمان مهارتهای آموزش پیش دبستانی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 21

تحقیق درس زبان تخصصی کسب و کار پودمان امور بازاریابی شامل ترجمه یک گزارش خبری

تحقیق درس زبان تخصصی کسب و کار پودمان امور بازاریابی شامل ترجمه یک گزارش خبری
ترجمه و متن یک گزارش خبری درس زبان تخصصی کسب و کار پودمان امور بازاریابی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای سفارش...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 5

نظريه هاي مربوط به مخاطبان وسايل ارتباط جمعي درس مخاطب شناسی و مهارت پرسشگری

نظريه هاي مربوط به مخاطبان وسايل ارتباط جمعي درس مخاطب شناسی و مهارت پرسشگری
نظريه هاي مربوط به مخاطبان وسايل ارتباط جمعي درس مخاطب شناسی و مهارت پرسشگری پودمان امور بازاریابی   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 14

تحقیق درس آشنایی با قانون تجارت و چک پودمان امور مالی ( حقوق کارفرما )

تحقیق درس آشنایی با قانون تجارت و چک پودمان امور مالی ( حقوق کارفرما )
تحقیق درس آشنایی با قانون تجارت و چک حقوق کارفرما درس آشنایی با قانون تجارت و چک پودمان امور مالی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com   ...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 25