پاورپوینت تحقیقات بازاریابی 29 اسلاید
پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> -> مدیریت

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی 29 اسلایدقیمت: ۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 29     کد محصول :5084      حجم فایل:245,51 KB      نوع فایل :zip1-                   مقدمه

2-  تاریخچه

3-  تعریف تحقیقات بازار یابی

« فرایند نظامند و هدفدار مشخص کردن ، جمع آوری ،‌تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که به منظور یاری رساندن به مدیریت در تصمیم گیری های مرتبط با تشخیص یا حل مسئله یا فرصتها در بازار انجام می گیرد .

4-                        نقش و کاربرد تحقیقات بازار یابی

5-   فعالیتهای اصلی در بازار یابی :‌ ( تجزیه و تحلیل محیط و تحقیقات بازار یابی

6-   آمیخته بازار یابی

جزء مدل سیستم بازار یابی می باشد و خرجی از متغیرهای مستقل ، که متغیرهای قابل کنترل اجرای آمیخته بازار یابی شامل محصول ، قیمت ، توزیع و ترفیع و فروش هستند .

این متغیرها در برنامه ها یا سایر عملیاتی جانشین می تواند با هم ترکیب شود .

7-                      وظیفه ی تحقیق در بازار

آماده کردن مدیریت برای تصمیم گیری ، با در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط ، دقیق ، معتبر و به روز است .

8-                       مدل تصمیم گیری (Decide)

1-                   تعریف مسئله

2-  تعیین عوامل قابل کنترل غیر قابل کنترل

3-  جمع آوری اطلاعات مربوطه

4-                        مشخص کردن بهترین گزینه

5-   توسعه و اجرای طرح بازار یابی

6-   ارزیابی و فرایند تصمیم گیری

9-                      طبقه بندی تحقیق در بازار

1-                   تحقیقات منجر به حل مسئله

-        تحقیقات مربوط به تقسیم بندی بازار

-        تحقیق در زمینه ی محصول

-        تحقیق در مورد قیمت گذاری

-        تحقیق مربوط به ارتقای محصول

-        تحقیقات مربوط به توزیع

2-  تحقیقات منجر به شناسائی مسئله

-        تحقیقات مربوط به ظرفیت بازار

-        تحقیقات مربوط به سهم بازار

-        تحقیقات مربوط به تصور مشتریان

-        تحقیقات مربوط به مشخصه بازار

-        تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل فروش

-        تحقیقات برای پیش بینی

-        تحقیقات مربوط به روند تجارت

10 – سازمان تحقیقات بازار یابی

1- سازمان بر اساس ناحیه کاربرد : مانند خط محصول ، نام محصول بخش بازار یا منطقه جغرافیائی

2- سازمان بر اساس وظایف بازار یابی انجام شده ، مانند تجزیه و تحلیل ارقام فروش محلی ، پژوهش در زمینه تبلیغات و طراحی محصول

3- سازمان بر اساس شیوه ی پژوهش مانند تجزیه و تحلیل ارقام فروش تحصیلهای آماری یا ریاضی ، محاصبه های محلی و طرح پرسش نامه

11- سیستم اطلاعاتی بازار یابی (Mis)

«‌ هر سازمانی برای بدست آوردن اطلاعات اولیه در اجرای فعالیتها و تصمیم گیری های روزانه رویه ویژه ای دارد . در سالهای اخیر بسیاری از این رویه ها به سیستم های رسمی جمع آوری ، ذخیره ، تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعات تبدیل شده است . و پیدایش کامپیوتر این روند را تقویت کرده و توسعه داده است و هم چنین شرکتها به منسجم کردن منابع متعدد اطلاعاتی سازمان در قالب یک سیستم کا که نیازهای اطلاعاتی سازمان را برآورده کند رو آورده است این سیستم را سیستم اطلاعاتی بازار یابی می نامند .

انواع سیستمهای اطلاعاتی

1-                   سیستم ذخیره و کسب اطلاعات

2-  سیستم نظارت بر اطلاعات

3-  سیستم تجزیه و تحلیل اطلاعات

13- ویژگیهای سیستم اطلاعاتی بازار یابی

1- دسترسی به موقع

2- انعطاف پذیری

3- جامعیت

4- تطابق

5- سهولت دسترسی

6- روز آمد بودن

14 – سیستم پشتیبانی بازار یابی (DSS)

سیستم اطلاعاتی منسجمی است که تحلیل های آماری و مدل سازی را در بر می گیرد و نوعی روش دستیابی کامپیوتری است که اطلاعات را برای فرایند تصمیم گیری بازار یابی فراهم می سازد .

15- ویژگی های سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازار یابی

1- تعاملی بودن

2- انعطاف پذیری

3- اولویت به شناخت روابط

4- سهولت دستیابی به اطلاعات برای استفاده کننده .

17- نقش تحقیقات در سیستم های اطلاعاتی بازار (Mis) و سیستم حمایت از تصمیم گیری DSS

- تفاوتهای (Mis) و (DSS)

18- استراتژی برنامه برای تحقیق بازار یابی

19- خطاهای احتمالی در تحقیقات بازار یابی

1- خطاهائی که به نمونه مربوط می شوند .

2- خطاهائی که به نمونه مربوط نمی شوند .

20 – موارد اخلاقی د رتحقیقات بازار یابی

21- انواع طرح تحقیق

1- تحقیق اکتشافی

الف) بررسی مقالات و کتب موجود

ب) پرسش از افراد مشخص و معتبر

ج) بررسی چند مورد برگزیده

2- تحقیقات توصیفی

الف) تحقیق مطالعه ای                                                  ب) طرح پانل

الف) مشاهده                                                                 ج) پرسشنامه

-        تعریف طرح پانل : نمونه ی ثابتی از پاسخ دهندگان که به طور مستمر از آنها اطلاعات بدست می اید .

-        مزایای طرح پانل

-        معایب طرح پانل

الف) اعضای پانل ممکن است نماینده جمعیت مورد مطالعه نباشند .

ب) امکان دارد اسخ اعضای پانل تحت تاثیر عوامل غیر قابل کنترل قرار گیرد .

3- تحقیقات علی یا آزمایشی

- انواع طرحهای آزمایشی ( علّی )

الف) طرح قبل و بعد بدون گروه کنترل

ب) طرح قبل و بعد با گروه کنترل

ج) طرح فقط بعد با گروه کنترل

22- انواع اطلاعات

الف) اطلاعات اولیه

ب) اطلاعات ثانویه

23- مزایای اطلاعات ثانویه

- مهمترین داده های ثانویه این است که باعث صرفه جوئی در وقت و پول پژوهش گر می شود .

30- ارائه ی طرح تحقیق

در این مرحله محقق بازار یابی باید طرح را در غالب یک گزارش کتبی خلاصه کند

31- اجرای طرح تحقیق

این مرحله شامل فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است .

به طور کلی مرحله جمع اوری اطلاعات پر هزینه ترین مرحله فرایند تحقیقات بازار یابی است و احتمال خطا در این مرحله نیز وجودارد .

32- تعبیر و تفسیر و گزارش یافته ها

تعبیر و تفسیر یافتهخ ها یکی از مهمترین مراحل فرایند تحقیقات بازار یابی است .

33- تجزیه و تحلیل اطلاعات

منابع :

1-   تحقیقات بازار یابی نارش . ک . مال ماترا

ترجمه : محمد رنجانی

 

2-   تحقیقات بازار یابی : احمد روستا و داور ونوس

3-   اصول بازار یابی فیلیپ کاتلر و گری آرمین ترانک

4-   ماهنامه تخصصی بازار یابی شماره  26

24 – معایب اطلاعات ثانویه

الف) عدم تناسب کامل انها با مسئله

ب) عدم صحت کامل آنها

25 – انواع اطلاعات ثانویه

الف) اطلاعات ثانویه داخلی

ب) اطلاعات ثانویه خارجی

26 – گزارش تحقیق

ارائه ی یافته های تحقیق جمع خاصی لذا افراد برای دستیابی به محصولی معین .

مرحله نهائی در فرایند تحقیق آماده کردن و ارائه گزارش تحقیق است .

27- رده های شغلی در فرایند تحقیق در بازار

28- روشهای تحقیق

- تحقیق مشاهده ای عبارت است از جمع آوری اطلاعات اصلی از طریق مشاهده ی افراد ، اعمال ، وضعیتهای مربوطه

29- ابزار و وسائل تحقیق

الف) پرسشنامه

ب) ابزار و وسائل مکانیکی

 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  پاورپوینت-تحقیقات-بازاریابی  پاورپوینت-تحقیقات-بازاریابی-سه-استاد  پاورپوینت-تحقیقات-بازاریابی-داور-ونوس  پاورپوینت-تحقیق-بازاریابی  پاورپوينت-تحقيقات-بازاريابي  پاورپوینت-درس-تحقیقات-بازاریابی  دانلود-پاورپوینت-تحقیقات-بازاریابی  پاورپوینت-کتاب-تحقیقات-بازاریابی-داور-ونوس  دانلود-رایگان-پاورپوینت-تحقیقات-بازاریابی  پاورپوینت-کتاب-تحقیقات-بازاریابی  پاورپوینت-مقاله-بازاریابی  پاورپوینت-مقاله-بازاریابی-پارتیزانی  خلاصه-کتاب-تحقیقات-بازاریابی-داور-ونوس  دانلود-خلاصه-کتاب-تحقیقات-بازاریابی-داور-ونوس  خلاصه-کتاب-تحقیقات-بازاریابی-دکتر-داور-ونوس  خلاصه-کتاب-  تحقیقات-بازاریابی  تحقیقات-بازاریابی-نوین  تحقیقات-بازاریابی-Pdf  تحقیقات-بازاریابی+مقاله  تحقیقات-بازاریابی-چیست؟  تحقیقات-بازاریابی-پاورپوینت  تحقیقات-بازاریابی-کتاب  تحقیقات-بازاریابی-شرکت  تحقیق-بازاریابی  انجمن-تحقیقات-بازاریابی-ایران  تحقیقات-بازاریابی-نوین-اصفهان  تحقیقات-بازاریابی-نوین-با-نگرش-مدیریتی  نشریه-تحقیقات-بازاریابی-نوین  مجله-تحقیقات-بازاریابی-نوین-اصفهان  سایت-تحقیقات-بازاریابی-نوین  نشریه-تحقیقات-بازاریابی-نوین-دانشگاه-اصفهان  سایت-مجله-تحقیقات-بازاریابی-نوین  مجله-تحقیقات-و-بازاریابی-نوین  مقاله-تحقیقات-بازاریابی-نوین  تحقیقات-بازاریابی-Pdf-ونوس  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-Pdf  مقاله-تحقیقات-بازاریابی-Pdf  تحقیقات-بازاریابی-سه-استاد-Pdf  تحقیق-بازاریابی-چیست  منظور-از-تحقیقات-بازاریابی-چیست  تحقیق-پاورپوینت-بازاریابی  پاورپوینت-تحقیقات-بازاریابی-سه-استاد  پاورپوینت-تحقیقات-بازاریابی-داور-ونوس  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-سه-استاد  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-داور-ونوس  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-مالهوترا  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-حیدرزاده  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-دهدشتی  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-سنجش-و-روش  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-کامبیز-حیدرزاده  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-جمشید-سالار  کتاب-تحقیقات-بازاریابی-در-یک-هفته  تحقیقات-بازاریابی-شرکت-کاله  تحقیقات-بازاریابی-شرکت-گلرنگ  تحقیقات-بازاریابی-شرکت-سامسونگ  تحقیقات-بازاریابی-شرکت-اپل  تحقیقات-بازاریابی-شرکت-ایران-خودرو  تحقیقات-بازاریابی-شرکتها  تحقیقات-بازاریابی-شرکت-سونی  شرکتهای-تحقیقات-بازاریابی  شرکت-تحقیقات-بازاریابی-امروز  تحقیق-بازاریابی-سنجش-و-روش  تحقیق-بازاریابی-شبکه-ای  تحقیق-بازاریابی-اینترنتی  تحقیق-بازاریابی-داخلی  تحقیق-بازاریابی-الکترونیکی  تحقیق-بازاریابی-الکترونیک  تحقیق-بازاریابی-فرهنگی  تحقیق-بازاریابی-فرش  تحقیق-بازاریابی-ورزشی  انجمن-تحقيقات-بازاريابي-ايران  انجمن-علمی-تحقیقات-بازاریابی-ایران  سایت-انجمن-تحقیقات-بازاریابی-ایران  انجمن-تحقیقات-و-بازاریابی-ایران  وب-سایت-انجمن-تحقیقات-بازاریابی-ایرانتحقیقات-بازاریابی  خلاصه-کتاب-تحقیقات-بازاریابی-سه-استاد  خلاصه-کتاب-تحقیقات-بازاریابی-مالهوترا  خلاصه-کتاب-تحقیقات-بازاریابی-ونوس  دانلود-خلاصه-کتاب-تحقیقات-بازاریابی  خلاصه-کتاب-تحقیقات-بازاریابی-زهره-دهدشتی  دانلود-خلاصه-کتاب-تحقیقات-بازاریابی-احمد-روستا  


محصولات مرتبط

پاور پوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی 15 اسلاید

پاور پوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی 15 اسلاید
دانلود    لیست :       قسمتی از محتوای متن Powerpoint   •اجزای سازمان بر اساس کار و هدف مشتری در کنار هم قرار می گیرند و در هر لحظه مشتری می تواند به منظور سفارش به آنها دسترسی یابد .    •به دلیل عدم حضور افراد در محل کار ، مدیران این...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 15

اصول مدیریت آموزشی

اصول مدیریت آموزشی
  اصول مدیریت آموزشی 5- پرسش و پاسخ   6- توضیحات تکمیلی   7- آزمون تکوینی از مطالب بحث شده   8- مقایسه پیش آزمون و آزمون تکوینی 9- ارزیابی پایانی بخش اول   10- شروع بخش دوم مطابق سرفصل و اهداف تعیین شده. کتاب حاضر در سه بخش و دوازده فصل تدوین شده...
قیمت : 100,000 ریال تعداد صفحات : 269

فرهنگ و مدیریت استراتژیك

فرهنگ و مدیریت استراتژیك
به نام خدا مشخصات: word 22 صفحه سایز فونت:14     علم مدیریت استراتژیك گرچه به لحاظ متاثربودن از شخصیت فردی مدیران به عنوان یك فن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما با این‌حال پرورش، شناخت و به كارگیری آن نیازمند شاخهٔ بسیار كارآمدی از علم مدیریت است كه تحت...
قیمت : 40,000 ریال کد محصول : 29201

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی 29 اسلاید

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی 29 اسلاید
1-                   مقدمه 2-  تاریخچه 3-  تعریف تحقیقات بازار یابی « فرایند نظامند و هدفدار مشخص کردن ، جمع آوری ،‌تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که به منظور یاری رساندن به مدیریت در تصمیم گیری های مرتبط با تشخیص یا حل...
قیمت : 50,000 ریال تعداد صفحات : 29


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: