پاورپوینت لايه فيزيکی در شبکه های کامپیوتری Physical Layer
پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> -> کامپیوتر

پاورپوینت لايه فيزيکی در شبکه های کامپیوتری Physical Layerقیمت: ۲۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 36     کد محصول :1831      حجم فایل:569 KB      نوع فایل :zipپاورپوینت لايه فيزيکی در شبکه های کامپیوتری Physical Layer

 • لايه فيزيکی
 • Physical Layer
 • تعريف:
 • سخت افزاری ترين لايه شبکه است.
 • مباحث مربوط به انتقال بيتهای خام را در بر می گيرد.
 • چگونگی انتقال داده:
 • بيت، سيگنالی است که از طريق خط ارتباطی منتقل می شود.
 • سيگنال ممکن است به صورت تغيير ولتاژ و يا فرکانس باشد.
 • مثال نمايش کد A (توسط اختلاف ولتاژ):
 • 01100010
 • تعريف
 • :Baud Rate:
 • تعداد نمونه (نماد) هايی که در هر ثانيه ساخته می شوند.
 • با هر Baud يک نماد ارسال می شود.
 • يک نماد می تواند نشان دهنده چند بيت باشد.
 • Bit Rate:
 • حداکثر تعداد بيتهای انتقالی از خط ارتباطی در واحد زمان
 • Bit Rate=Lg N2 * BaudRate

* N تعداد انواع نمادهای ممکن

 • تعريف...
 • مثال 1:
  1. اگر N=2 باشد (2 نوع نماد مختلف وجود داشته باشد)، آنگاه:
  2. هر سطح سيگنال (هر نماد) بيانگر 1 بيت است (0 يا 1).
  3. اگر Baud Rate برابر 2 باشد، داريم:

Bit Rate=1*2=2 bps

 1. مثال 2:
 2. اگر N=4 باشد، آنگاه:
 3. هر سطح سيگنال (هر نماد) بيانگر 2 بيت است.
 4. اگر Baud Rate=2 باشد. در نتيجه:

Bit Rate=2*2=4 bps

 • رسانه های انتقال:
 • هدايت شده:
  • سيم مسی
  • فيبر نوری
 • هدايت نشده:
  • امواج راديويی
 • رسانه های هدايت شده:
 • رسانه های مغناطيسی
 • کابل جفت تابيده
 • کابل هم محور
 • فيبر نوری
 • فيبر نوری(Fiber Optic)
 • از پالسهای نوری برای انتقال بيتها استفاده می شود.
 • اين سيستم سه مولفه زير را داراست:
 • فيبر نوری
 • فيبر نوری...
 • فرستنده بيتهای 0و1 را به وجود يا عدم وجود نور تبديل می کند.
 • فتو ديود، نور را به ولتاژ تبديل می کند.
 • فيبر از يک هسته شيشه ای تشکيل شده که در دور آن يک لايه شيشه ای ديگر نيز وجود دارد.
 • قطر هسته 50 تا 100 ميکرون است.
 • پهنای باند اسمی فيبر 50000 Gbps است.
 • فتو ديودها يکی از عوامل محدود کردن پهنای باند هستند.
 • پهنای باند واقعی فيبر در حدود 1Gbps است.
 • کاربردهای فيبر نوری:
 • در انواع شبکه ها، از جمله شبکه های محلی کاربرد دارد.
 • بيشتر به عنوان Backbone زير شبکه (در شبکه های WAN) کاربرد دارد.
 • در شبکه های پرسرعت مانند ATM يک نياز اصلی است.
 • پروژه بين المللی شانگهای- پاريس(عبور آن از ايران).
 • انتقال داده ها از طريق موج(Wireless)
 • امواج الکترومغناطيس با سرعت 108*3 در خلا پخش می شود.
 • طيف اين امواج از 104تا 1024 را در بر دارد.
 • قسمتهای مختلف اين موج که به صورت زير است، کاربردهای  متفاوتی دارد:
 • انتقال داده ها از طريق موج(Wireless)...
 • با افزايش فرکانس، انتشار مشکلتر می شود.
 • فرکانسهای خيلی بالا برای انسان مضرند.
 • امواج ”مايکروويو“ مناسب ترين برای انتقال داده هستند.
 • انتشار امواج مايکروويو ممکن است از طريق ماهواره يا آنتن باشد.
 • در انتشار داده با موج، ماهواره مانند ”تکرارگر“ عمل می کند.
 • برای پوشش منطقه خاص، ماهواره در فاصله ای نسبت به زمين تنظيم می شود که زمان چرخش آن 24 ساعت باشد.
 • در روش ديگر چندين ماهواره در ارتفاع کمتر قرار گرفته و با هم تشکيل شبکه می دهند (ماهواره مدار کوتاه).
 • انتقال داده ها از طريق موج
 • انتقال داده از طريق شبکه تلفن(PSTN)
 • روشی کاملاً به صرفه است.
 • پهنای باند پايين و ضريب خطا بالاست(تضعيف، اختلال و تاخير انتشارهای متفاوت).
 •  نحوه کار شبکه مخابرات(Public Switch Telephone Network)؟
  1. اجزا شبکه مخابرات:
   • مراکز راهگزينی  (Switching)
   • اتصال مشترکين به مرکز راهگزينی (آنالوگ يا ديجيتال)
   • خطوط بين مراکز راهگزينی (ديجيتال)
   • انواع روشهای انتقال...
 • انتقال آنالوگ
  1. صوت (يا هر کميتی) تبديل به سيگنال الکتريکی پيوسته متناظر می شود.
 • انتقال ديجيتال
  1. انواع اطلاعات به صورت 0و1 در می آيد و با استفاده از دو سطح سيگنال متفاوت منتقل می شوند.
 • مزيتهای روش ديجيتال بر آنالوگ:
 • تقويت سيگنال راحت تر است.
 • امکان تعريف کميتهای مختلف (صوت، تصوير، داده و...) به صورت بيتی.
 • امکان خطايابی راحت تر  است.
 • مودم(MOdulator/DEModulator)
 • در طرف فرستنده، اطلاعات ديجيتال کامپيوتر را تبديل به آنالوگ می کند(تلفيق)(Modulation).
 • تلفيق به روشهای زير ممکن است انجام شود:
  1. به صورت تغيير دامنه
  2. به صورت تغيير فرکانس
  3. به صورت تغيير فاز
  4. به صورت ترکيبی
 • در طرف گيرنده، اطلاعات آنالوگ را به ديجيتال تبديل می کند(Demodulation).
 • مودمها دارای روالهايی برای ”فشرده سازی“ و ”کنترل خطا“ نيز هستند.
 • روشهای تلفيق:
 • انواع مودم:
 • داخلی(Internal):
  1. بر روی اسلات PCI نصب می شود.
 • خارجی(External):
  1. به پورت سريال RS232 متصل می شود.
  2. سرعت آن از مدل داخلی بيشتر است (پردازنده داخلی دارد).
 • نحوه برقراری ارتباط توسط مودم:
  1. خط ارتباط تلفن عادی
  2. خط تلفن استيجاری(Leased Line)
 • حداکثر تعداد نمونه های مستقل در ثانيه 8000 است
 • هر نماد هم بيانگر 8 بيت است، که يکی بيت توازن است.
 • بنابراين پهنای باند 56000bps است (استاندارد V90).
 • ADSL ( Async Digital Subscriber Line):
 • استفاده از خط تلفن برای ارتباط
 • استفاده از راهگزين (Switch) های خاص (بدون فيلتر) در مرکز سوئيچينگ(DSLAM).
 • فرکانس قابل ارسال روی خط تلفن 1.1 MHZ است.
 • اين فرکانس به 256 فرکانس 4 KHZ شکسته می شود.
 • 1 کانال صوت، 5 کانال خالی و 250 کانال داده (32 کانال ارسال و 218 کانال دريافت).
 • به سبب يکسان نبودن نرخ ارسال و دريافت ADSL نام دارد.
 • سبب مشغول بودن خط تلفن نمی گردد.
 • به مودمهای خاصی برای ارتباط نياز است.
 • ADSL ( Async Digital Subscriber Line):
 • تسهيم (Multiplexing)
 • استفاده چند فرستنده متفاوت از يک خط مشترک را گويند.
 • تسهيم به دو روش زير معمول است:
  1. تسهيم فرکانسی(FDM)(Frequency Division Multiplexing)
   • هر فرستنده بر روی فرکانس خاصی داده هايش را ارسال می کند.
   • هر فرستنده در  تمام زمانها به قسمتی از پهنای باند دسترسی دارد.
   • در انتقال ”آنالوگ“ مناسب است.
  2. تسهيم زمانی(TDM)(Time Division Multiplexing)
   • فرستنده ها به صورت نوبتی از خط استفاده می کنند(نوبت گردشی).
   • در انتقال داده های ديجيتال کاربرد دارد.
 • راهگزينی(Switching):
 • فرايند برقراری مسير مناسب برای مبادله داده را گويند.
 • راهگزينی مداری(Circuit Switching) :
  1. در ارتباط تلفنی استفاده می شود.
  2. يک ارتباط بين مبدا و مقصد برقرار و تا پايان باقی می ماند.
 • راهگزينی پيغامی(Message Switching):
  1. پيغام فرستنده توسط سوئيچهای بين راهی به مقصد می رسد.
  2. هر سوييچ پيغام را دريافت، محتوای آن را به لحاظ خطا و گيرنده بررسی می کند و سپس آنرا ارسال می کند.
  3. به اين روش عملکرد Store & Foreward گفته می شود.
 • Circuit Switching
 • راهگزينی(Switching)...
 • راهگزينی بسته ای :
  1. پيغام به تعدادی بسته های مساوی تقسيم می شود
  2. هر بسته(Packet) به طور مجزا بين راهگزينی می شود.
 • مزيتهای روش بسته ای به پيغامی:
 • قابل پيش بينی بودن فضای حافظه در سوئيچهای بين راهی.
 • يک پيغام بزرگ ممکن است برای زمان زيادی خط را اشغال کند.
 • امکان استفاده از Pipelining در روش بسته ای.
 • کنترل خطا بر روی بسته ها راحت تر صورت می گيرد.
 • مقايسه راهگزينی بسته ای و مداری:
 • تکنولوژيهای جديد:
 • ISDN (Integrated Service Digital Network)
 • B-ISDN
 • ATM (Asynchronous Transfer Mode)
 • ATM
 • حداقل پهنای باند آن 155 Mbpsاست.
 • اطلاعات در قالب بسته هايی با طول ثابت (53) بايت هستند.
 • به هر بسته يک سلول گفته می شود.
 • اين شبکه ها احتياج به فيبر نوری و سوئيچهای خاصی دارد.
 • اين تکنولوژی می تواند برای ايجاد هر نوع شبکه ای بکار رود.
 • فعلا در Back bone شبکه های WAN و اينترنت کاربرد دارد.
 • ساير ابزارهای لايه فيزيکی:
 • تکرارگر(Repeater)
  • تکرارگر نوری
  • تکرار گر الکتريکی
  • تکرار گر چند پرتی
 •  هاب
  • فعال
  • غير فعال

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:پاورپوینت لايه فيزيکی در شبکه های کامپیوتری    Physical Layer    لایه فیزیکی    سخت افزاری ترين لايه شبکه    Baud Rate    bit Rate    کسب درآمد اینترنتی    کاردرمنزل    فروشگاه فایل     


محصولات مرتبط

مقاله بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت

مقاله بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت
مقاله بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت گزارش بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت   این محصول شامل 2 فایل میباشد یکی متن گزارش به صورت فایل ورد و دیگری پاورپوینت آن فهرست مطالب مقدمه :........................................................................................................4 بخش اول...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 21

پاورپوینت امنيت شبکه Network Security

پاورپوینت امنيت شبکه Network Security
پاورپوینت امنيت شبکه Network Security امنيت شبکه Network Security برگرفته از سمينار امنيت شبکه، مرکز امنيت شبکه شريف بيان مساله؟؟؟ مزايا و معايب شبكه اختصاصي اختصاصي بودن كانال و كم شدن احتمال حمله آزادي در انتخاب پروتكل هزينه بالا در ايجاد هزينه نگهداري و...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 23

پاورپوینت لايه انتقال Transmission Control Protocol

پاورپوینت لايه انتقال Transmission Control Protocol
پاورپوینت لايه انتقال Transmission Control Protocol لايه انتقال Transmission Control Protocol وظائف لايه انتقال: از بين بردن نقائص لايه شبکه(افزايش کارايی و اعتماد) مستقل کردن کاربر از لايه شبکه: مديريت ارتباط با  طرف مقابل (ارسال Ack)، بسته های از بين رفته، ازدحام و ... ايجاد تسهيلات...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 20

پاورپوینت لايه شبکه IP LAYER

 پاورپوینت لايه شبکه IP LAYER
 پاورپوینت لايه شبکه IP LAYER   لايه شبکه IP LAYER INTERNET PROTOCOL شرح وظائف: مسيريابی بسته ها (Routing) کنترل ازدحام (Congestion Control) حل مشکل ناهمگونی شبکه ها (Heterogeneous Networks) مشخصات محيط: انواع سرويسها در لايه شبکه: اتصال گرا (مدار مجازی) (Virtual Circuit) بدون اتصال...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 46


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: