پاورپوینت لايه اتصال داده ها در شبکه های کامپیوتری Data Link Layer
پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> -> کامپیوتر

پاورپوینت لايه اتصال داده ها در شبکه های کامپیوتری Data Link Layerقیمت: ۲۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 34     کد محصول :1832      حجم فایل:372,27 KB      نوع فایل :zipپاورپوینت لايه اتصال داده ها در شبکه های کامپیوتری Data Link Layer

 

 • لايه اتصال داده ها
 • Data Link Layer
 • وظائف کلی اين لايه:
 • قاب بندی(Framming)
 • کنترل خطاهای انتقال
 • کنترل جريان(تنظيم سرعت فرستنده و گيرنده)
 • کنترل دستيابی به خط(Mac)
 • خدمات اين لايه می تواند ”اتصال گرا“ يا ”بدون اتصال“ باشد.
 • لايه پيوند...
 • قاب بندی(Framing)
 • برای کنترل خطا لازم است بيتها در قالب ”قاب“ باشد.
 • قاب بندی، شکستن جريان بيتی به قابهای مجزا و محاسبه سرجمع برای هر يک است.
 • کنترل خطا با استفاده از سرجمع روی هر قاب انجام می شود.
 • روشهای قاب بندی:
 • درج فواصل زمانی
  • فوق العاده پر خطا و نامطمئن
 • ارسال طول قاب در ابتدای قاب(بر حسب بايت)
  • با خطا دار شدن شمارنده، کل قابهای بعدی جابجا می شوند.
 • استفاده از کارکترهای خاص برای شروع و پايان
  • ممکن است کارکترهای مرزی، در متن وجود داشته با شند.
  • راه حل استفاده از Character stuffing
  • طول قاب ضريبی از بايت است.
 • ارسال طول قاب در ابتدای قاب(بر حسب بايت)
 • روشهای قاب بندی...
 • استفاده از الگوی بيتی خاص در ابتدا و انتهای قاب.
  • قابهايی که طول آنها ضريبی از بايت نيست می توانند منتقل شوند.
  • دنباله ای از بيتها (مثلاً 01111110) به عنوان علامت شروع و پايان قاب در نظر گرفته می شود.
  • از روش ”درج بيت“ برای ارسال داده های مشابه الگو استفاده می شود(Bit Stuff).
  • در گيرنده عکس طرف فرستنده عمل می شود.
 • مخالفت با کدها (سيگنالهای) لايه فيزيکی
 • روش الگوی بيتی:
 • کنترل خطا:
 • نرسيدن قاب به گيرنده:
  • استفاده از زمان سنج برای کشف خطا در فرستنده
  • ميزان زمان ، زمان سنج بايد بر اساس ترافيک شبکه باشد.
 • آسيب رسيدن محتوای داده های قاب در بين راه:
  • برای  کشف اين خطا از تکنيک ”سرجمع“ (Checksum) استفاده می شود.
 • قابهای مضاعف:
  • وقتی Ack خيلی دير به فرستنده برسد رخ می دهد.
  • برای رفع مشکل به هر قاب يک شماره اختصاص می يابد تا گيرنده اشتباه نکند.
 • تشخيص و تصحيح خطا
 • تشخيص خطا (Error Detection)
  • اطلاعات ضميمه شده به داده ها امکان تشخيص خطای قاب را فراهم می کنند.
 • تصحيح خطا(Error Recovery)
  • اگر داده های تشخيص خطا کامل باشد، امکان تحصيح محدود خطا  نيز وجود دارد.
  • به علت نرخ خطای پايين خطوط(10-5)، روش تشخيص خطا متداولتر است.
 • تشخيص و تصحيح خطا...
 • بيت توازن(Parity Bit)
 • فاصله همينگ(Hming Distance)(d)
 • قانون 1:
 • برای تشخيص d بيت خطا فاصله همينگ d+1 نياز است.
 • قانون 2:
 • برای تصحيح n بيت خطا فاصله همينگ 2d+1 نياز است.
 • قرارداد نمونه لايه پيوند داده
 • فرستنده اطلاعات کنترل خطا به قاب اضافه می کند و در هنگام ارسال يک زمان سنج را روشن می کند.
 • فرستنده منتظر يکی از رخدادهای زير می ماند:
  • خاموش شدن زمان سنج
  • دريافت تصديق از گيرنده
  • دريافت تصديق منفی از گيرنده (قاب ارسالی خطا داشته)
 • اين قرارداد بايد دارای امکان کنترل جريان نيز باشد.
 • روشهای کنترل جريان(Flow Cntrl):
 • ايست و انتظار(Stop and Wait)
 • قرارداد پنجره لغزان(Sliding Window)
  • اندازه پنجره  ارسال
  • به اندازه يک پنجره به فرستنده اجازه ارسال بدون Ack  را می دهد.
  • با دريافت Ack مربوط به اولين بسته ارسالی، اجازه ارسال يک بسته ديگر داده می شود.
  • در پنجره لغزان امکان Pipeline وجود دارد.
 • مشکل نرسيدن قاب در پنجره لغزان:
 • اگر گيرنده به قاب خطا داری برخورد کند، برای قابهای بعدی به 2 روش ممکن است عمل کند:
  • برگشت به عقب(Go Back N):
  • همه قابها بعدی دور ريخته می شوند.
  • در شرايطی که فضای بافر کافی نباشد، استفاده می شود
  • تکرار انتخابی(Selective Repeat):

فقط قاب آسيب ديده تقاضا می شود و بقيه نگهداری می شوند.

 • مفهوم پنجره دريافت...
 • Piggybacking: ادغام Ack با بسته داده ارسالی بعدی
 • روشهای اثبات درستی قرارداد لايه  DL:
 • Finite State Machine
 • Petri-Net
 • مثالهايی از قراردادهای لايه DL:
 • Bit Orient:
  • SDLC
  • HDLC
  • ADCCP
  • LAPB
 • Character Orient:
  • PPP: Between Client and ISP Router (Front End)
  • SLIP: Between ROUTERS (Backbone)
 • PPP: Point to Point Protocol
 • Character Orient
 • DHCP compatible: Allows ISP to assign an IP address to several Clients simultaneously
 • Good Error Detection
 • Contains LCP (Link Control Protocol): Activate, Test ,… on the line
 • زير لايه دسترسی به رسانه(MAC):
 • در شبکه های پخشی، امکان برخورد وجود دارد.
 • 2 روش مقابله با اين مشکل:
  • کشف و ترميم:

برای شبکه های با ترافيک کم مناسب است.

 • پيشگيری:

در شبکه های با ترافيک بالا مناسب تر است.

 • پروتکلهای کشف و ترميم:
 • ALOHA
 • CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
  • CSMA/CD (Collision Detection)
 • پروتکلهای پيشگيری
 • Bitmap
  • Reserving period
  • Send period
 • Binary Count(شمارش دودويی )
  • Round Robin Numbering (Dynamic Numbering)
 • استانداردهای IEEE:
 • در زمينه اترنت
  • استاندارد IEEE 802.3 معرفی شده است.
  • در لايه DL، استفاده از CSMA/CD توصيه شده.
  • در اين لايه هر قاب 1500 بايت است.
  • در زمينه کابل کشی استانداردهای 10Base2,10Base5 و 100BaseT توصيه شده.
 • استانداردهای IEEE...
 • اطلاعات هر قاب شامل:
  • فيلد اعلام شروع و پايان قاب
  • آدرس مقصد(آدرس فيزيکی)
  • آدرس مبداء(آدرس فيزيکی)
  • داده ها(PayLoad)
  • اطلاعات کنترلی(Parity, CRC, Checksum)
 • ساختار قاب در اترنت:
 • ابزارهای لايه DL:
 • کارت شبکه(NIC)
 • پل (Bridge)
 • سوييچ (راهگزين)
 • Network Interface Card (NIC)
 • وظائف لايه DL و MAC را در شبکه های محلی انجام می دهد.
 • تبديل بيتها به سيگنالهای الکتريکی متناسب با رسانه و بالعکس
 • ترنسيور(مبدل موازی به سريال)
 • امکان ايجاد نودهای بدون ديسک(Diskless)
 • NIC…
 • پل (Bridge)
 • سخت افزاری برای اتصال چند شبکه محلی به هم
 • تبديل فرمت قابها در ارتباط شبکه های مختلف
  • به لحاظ فرمت داده های درون قابها
  • به لحاظ اندازه قابها (شکستن در سطح قاب)
 • ارتباط شبکه های راه دور
 • مخفی کردن ترافيک شبکه های محلی از هم (کاربرد امنيتی)
 • افزايش قابليت اعتماد: حفظ استقلال شبکه ها
 • پل...
 • پل
 • مشکل flooding:           
 • سوييچ / پل:
 • شباهت:
  • هر دو در لايه ”ارتباط داده“  (Data Link) عمل می کنند.
  • هر دو فضای بافر دارند و ”برخورد“ پيش نمی آيد.
 • تفاوت:
  • پل دو شبکه محلی مجزا (مستقل) را به هم وصل می کند ولی سوييچ در يک شبکه است.

به عبارت ديگر:

 • سوييچ بر روی هر بسته دريافتی عمل می کند، اما پل بسته های نامربوط را دور می ريزد.
 • سوييچ / پل:
 • پلهای شفاف(Transparent Bridge)
  (Plug & Play Bridge)
 • اتصال LAN ها از ديد کاربران شفاف است.
 • جدول مسيريابی آن بطور خودکار و با قوانين زير پر می شود:
  • IF (packet belongs to source LAN) THEN

                                    Discard it

 • IF (Destination is in another LAN) THEN

                                    Route it to Destination

 • IF (Destination is not in the Routing table) THEN

                                    Run FLOODING()

                                    Add the new Address to the Routing table

 • در شرايط خاصی ممکن است الگوريتم Flooding دچار مشکل شود !
 • پلهای مسيريابی از مبداء(Source Routing Bridge)
 • ميزبان بايد از توپولوژی شبکه و مسيرها مطلع باشد.
 • مسير به صورت دنباله ای  از پلها و LAN هاست:

B1 L1 B3 L2

 • مسير در هدر قاب به پل ابلاغ می شود.
 • بزرگترين بيت هدر در اين نوع قابها 1 است تا پل متوجه شود که بايد آنرا پردازش کند.

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:پاورپوینت لايه اتصال داده ها در شبکه های کامپیوتری    Data Link Layer    قاب بندی(Framming)    کنترل دستيابی به خط(Mac)    قاب بندی(Framing)    کسب درامد اینترنتی    فروشگاه فایل    کاردرمنزل     


محصولات مرتبط

مقاله بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت

مقاله بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت
مقاله بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت گزارش بررسی و مقایسه محیط جاوا با دات نت   این محصول شامل 2 فایل میباشد یکی متن گزارش به صورت فایل ورد و دیگری پاورپوینت آن فهرست مطالب مقدمه :........................................................................................................4 بخش اول...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 21

پاورپوینت امنيت شبکه Network Security

پاورپوینت امنيت شبکه Network Security
پاورپوینت امنيت شبکه Network Security امنيت شبکه Network Security برگرفته از سمينار امنيت شبکه، مرکز امنيت شبکه شريف بيان مساله؟؟؟ مزايا و معايب شبكه اختصاصي اختصاصي بودن كانال و كم شدن احتمال حمله آزادي در انتخاب پروتكل هزينه بالا در ايجاد هزينه نگهداري و...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 23

پاورپوینت لايه انتقال Transmission Control Protocol

پاورپوینت لايه انتقال Transmission Control Protocol
پاورپوینت لايه انتقال Transmission Control Protocol لايه انتقال Transmission Control Protocol وظائف لايه انتقال: از بين بردن نقائص لايه شبکه(افزايش کارايی و اعتماد) مستقل کردن کاربر از لايه شبکه: مديريت ارتباط با  طرف مقابل (ارسال Ack)، بسته های از بين رفته، ازدحام و ... ايجاد تسهيلات...
قیمت : 20,000 ریال تعداد صفحات : 20

پاورپوینت لايه شبکه IP LAYER

 پاورپوینت لايه شبکه IP LAYER
 پاورپوینت لايه شبکه IP LAYER   لايه شبکه IP LAYER INTERNET PROTOCOL شرح وظائف: مسيريابی بسته ها (Routing) کنترل ازدحام (Congestion Control) حل مشکل ناهمگونی شبکه ها (Heterogeneous Networks) مشخصات محيط: انواع سرويسها در لايه شبکه: اتصال گرا (مدار مجازی) (Virtual Circuit) بدون اتصال...
قیمت : 30,000 ریال تعداد صفحات : 46


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: