پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> -> دانشگاهی(لیسانس)


تحقیق درس اخلاق حرفه ای پودمان مهارتهای مشترک ( حق و مسئولیت پذیری )

تحقیق درس اخلاق حرفه ای پودمان مهارتهای مشترک ( حق و مسئولیت پذیری )
تحقیق درس اخلاق حرفه ای حق و مسئولیت پذیری درس اخلاق حرفه ای پودمان مهارتهای مشترک   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 11

تحقیق درس حسابداری پیمانکاری پودمان امور مالی ( قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى )

تحقیق درس حسابداری پیمانکاری پودمان امور مالی ( قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى )
تحقیق درس حسابداری پیمانکاری قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى حسابداری پیمانکاری پودمان امور مالی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com   ...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 18

تحقیق درس آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی پودمان امور مالی (حقوق کارفرمایان و ک

تحقیق درس آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی پودمان امور مالی (حقوق کارفرمایان و ک
تحقیق درس آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی وظایف و حقوق و اختیارات کارفرمایان و کارگران  درس آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی  پودمان امور مالی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 18

تحقیق درس اصول حسابداری مالی پودمان امور مالی ( آشنایی با حسابداری مالی )

تحقیق درس اصول حسابداری مالی پودمان امور مالی ( آشنایی با حسابداری مالی )
تحقیق درس اصول حسابداری مالی آشنایی با حسابداری مالی درس اصول حسابداری مالی  پودمان امور مالی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com   ...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 18

تحقیق درس حسابداری مالیاتی پودمان امور مالی ( فرار مالیاتی )

تحقیق درس حسابداری مالیاتی پودمان امور مالی ( فرار مالیاتی )
تحقیق درس حسابداری مالیاتی فرار مالیاتی درس حسابداری مالیاتی  پودمان امور مالی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 13

تحقیق درس خدمات الکترونیک پودمان مهارتهای مشترک ( خدمات بانکداری الکترونیک )

تحقیق درس خدمات الکترونیک پودمان مهارتهای مشترک ( خدمات بانکداری الکترونیک )
تحقیق درس خدمات الکترونیک خدمات بانکداری الکترونیک درس خدمات الکترونیک  پودمان مهارتهای مشترک شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com   ...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 16

تحقیق درس کارآفرینی درس کارآفرینی پودمان مهارتهای مشترک

تحقیق درس کارآفرینی درس کارآفرینی پودمان مهارتهای مشترک
تحقیق درس کارآفرینی فرهنگ كارآفريني سازماني درس کارآفرینی  پودمان مهارتهای مشترک شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 17

تحقیق درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات پودمان مهارتهای مشترک

تحقیق درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات پودمان مهارتهای مشترک
تحقیق درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي درس کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات  پودمان مهارتهای مشترک   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 16

زندگینامه حافظ شیرازی درس فارسی پودمان دروس عمومی

زندگینامه حافظ شیرازی درس فارسی پودمان دروس عمومی
زندگینامه حافظ شیرازی درس فارسی  پودمان دروس عمومی   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای سفارش تحقیق های...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 12

ترجمه درس 6 زبان انگلیسی عمومی درس زبان خارجی پودمان دروس عمومی

ترجمه درس 6 زبان انگلیسی عمومی درس زبان خارجی پودمان دروس عمومی
ترجمه درس 6 زبان انگلیسی عمومی No Smoking درس زبان خارجی  پودمان دروس عمومی   شامل : ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی درس 4 زبان عمومی  نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای سفارش...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 5