دانشگاهی(لیسانس)
پشتیبانی آنلاین
گروه محصول -> -> دانشگاهی(لیسانس)


تحقیق درس آشنایی با سازمان ها و نهادهای دولتی

تحقیق درس آشنایی با سازمان ها و نهادهای دولتی
آشنایی با چند سازمان دولتی درس آشنایی با سازمان ها و نهادهای دولتی پودمان قوانین و مقررات ساختمانی و پیمانکاری شامل : متن اصلی بالای 10 صفحه منابع این تحقیق مقدمه و چکیده و نتیجه گیری ندارد چون نیازی نیست نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 24

ورزش و نقش آن بهبود بیماری ها درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی شماره 2

ورزش و نقش آن بهبود بیماری ها درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی شماره 2
ورزش و نقش آن بهبود بیماری ها درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی تحقیق شماره 2   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 20

ورزش و نقش آن بهبود بیماری ها درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی

ورزش و نقش آن بهبود بیماری ها درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی
ورزش و نقش آن بهبود بیماری ها درس تربیت بدنی پودمان دروس عمومی   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای سفارش...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 20

فقر در جهان در جوامع بشری درس زبان خارجی پودمان دروس عمومی

فقر در جهان در جوامع بشری درس زبان خارجی پودمان دروس عمومی
تحقیق فقر در جهان در جوامع بشری درس زبان خارجی پودمان دروس عمومی شامل : متن اصلی و ترجمه آن میباشد منابع دارد نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای سفارش تحقیق های خودتان ، سفارشات...
قیمت : 35,000 ریال کد محصول : 26482

آشنایی با مفاهیم سنجش قدرت نام های تجاری درس اصول بازاریابی و مبانی برند

آشنایی با مفاهیم سنجش قدرت نام های تجاری درس اصول بازاریابی و مبانی برند
آشنایی با مفاهیم سنجش قدرت نام های تجاری درس اصول بازاریابی و مبانی برند پودمان امور بازاریابی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com   ...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 25

در مورد فضیلت های اجتماعی و رذایل اخلاقی درس اخلاق اسلامی پودمان دروس عمومی

در مورد فضیلت های اجتماعی و رذایل اخلاقی درس اخلاق اسلامی پودمان دروس عمومی
در مورد فضیلت های اجتماعی و رذایل اخلاقی درس اخلاق اسلامی پودمان دروس عمومی   شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 21

انسان و بررسی ابعاد روحی و روانی انسان درس اندیشه اسلامی 1پودمان دروس عمومی

انسان و بررسی ابعاد روحی و روانی انسان درس اندیشه اسلامی 1پودمان دروس عمومی
انسان و بررسی ابعاد روحی و روانی انسان درس اندیشه اسلامی 1 پودمان دروس عمومی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 25

تحقیق معاد و زندگی پس از مرگ درس اندیشه اسلامی 1 پودمان دروس عمومی

تحقیق معاد و زندگی پس از مرگ درس اندیشه اسلامی 1 پودمان دروس عمومی
معاد و زندگی پس از مرگ درس اندیشه اسلامی 1 پودمان دروس عمومی شامل : مقدمه چکیده متن اصلی بالای 10 صفحه نتیجه گیری منابع نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است. برای خرید تحقیق های دیگر به shop.forushgahfile.com    مراجعه نمایید و برای سفارش تحقیق های...
قیمت : 35,000 ریال تعداد صفحات : 14

نمونه سوالات پودمان اقتصاد خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

نمونه سوالات پودمان اقتصاد خانواده کارشناسی مدیریت خانواده
نمونه سوالات پودمان اقتصاد خانواده کارشناسی مدیریت خانواده درس اصول حسابداری                                200 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی       ...
قیمت : 120,000 ریال تعداد صفحات : 68

نمونه سوالات پودمان حقوق خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

نمونه سوالات پودمان حقوق خانواده کارشناسی مدیریت خانواده
نمونه سوالات پودمان حقوق خانواده کارشناسی مدیریت خانواده درس آماده سازی فرزندان برای آینده                160 سوال با جواب و 20سوال بدون جواب درس حقوق شهروندی                     ...
قیمت : 120,000 ریال تعداد صفحات : 74